Xammal

Bütün göstəriciləri ideal olan inqrediyentləri seçdikdən sonra onların emalına başlayırıq.

Biz məhsullarımız üçün inqrediyentlərin seçilməsi, yaradılması və hazırlanması məsələsinə xüsusi diqqətlə yanaşırıq.

Yüksəkkeyfiyyətli xammal

Hər biri müəyyən texnologiya tələb edir: soya paxlaları yağsızlaşdırılmış yulaflara çevrilir, aloe yarpaqlarından gel və şirə çıxarılır, quru və xırdalanmış çay yarpaqları isə ekstrakt alınanadək isti suda isladılır. Beləliklə inqrediyentlərimiz yüksəkkeyfiyyətli xammala çevrilir.

Çoxpilləli sınaq mərhələsi

Hər bir istehsal mərhələsində məhsullarımızın Herbalife-ın ciddi tələbləri və Lazımi istehsal təcrübəsinin (GMP) bütün tələblərinə uyğunluğunu təmin etmək üçün çoxpilləli sınaq mərhələlərini keçiririk.

Xammalın emalı mərhələsində xammalda vitamin və faydalı komponentlərin konsentrasiyasını yoxlamaq üçün onun kimyəvi və keyfiyyətli təhlilini aparır, eyni zamanda onun təmizliyi və təhlükəsizliyinə nəzarət edirik.

Ultramüasir elmi işləmələr

Alim və mütəxəssislər tibb elmləri doktoru, Herbalife-ın Elmi-Konsultasiya Şurasının sədri, Kaliforniya Universitetinin nəzdində İnsanın Qidalanma Mərkəzinin (ABŞ) direktoru Devid Xiber, həmçinin Herbalife-ın Elmi-Konsultasiya Şurasının üzvü və Nobel mükafatı laureatı* Lui İqnarronun rəhbərliyi altında işimizin hər mərhələsində ultramüasir elmi işləmələri istifadə edir.

*Nobel fondu müstəqil təşkilatdır və Herbalife® məhsullarına hər hansı ekspert qiyməti vermir.