Qablaşdırma

Hazır formulların hazırlanması və sınaqdan keçirilməsindən sonra məhsullar qablaşdırma və nişanlanma mərhələsinə keçir. Bu mərhələ sadə olmasına baxmayaraq dəqiq nəzarət tələb edir.

Burada etiketdə göstərilən bütün xüsusiyyətlərin hər məhsulun real tərkibinə uyğun olmasını yoxlamaq vacibdir. Biz bütün məhsulların bütün lazımi texnologiyalara əməl olunması ilə keyfiyyətli şəkildə qablaşdırılmasına nəzarət edirik. Bu nəzarət milyonlarla partiyada xətaları istisna etməyə və məhsulları daşınma üçün ən yaxşı qaydada hazırlamağa kömək edir.