Müstəqil Tərəfdaşlar üçün giriş

Bədən çəkisi indeksi kalkulyatoru

Bədən Kütləvi İndeksi (BMI) kilonun normal sıra olub-olmadığını müəyyən etməyə kömək edir. Bu göstərici tək ağırlıq dəyərindən daha etibarlı hesab edilir.
Müraciət etmək