“Caspian Plaza” biznes mərkəzi


“Filuet Azerbaijan” şirkəti
Cəfər Cabbarlı küçəsi 44,

AZ1065
Bakı şəhəri

Azərbaycan

Tel:
+994 12 404-75-76
0 888 71-71-71 (Satış Məntəqəsinə pulsuz xətt)
Faks: +994 12 404-75-77
0 888 70-70-70 (Məlumat dəstək şöbəsinə pulsuz xətt)
Email: drrus@herbalife.com
az-AZ | 19.06.2018 14:27:36 | NAMP2HLASPX01